Dodaj ogłoszenie   Twoje konto   Napisz wiadomość   Kontakt     Zaloguj
Blogi Forum dyskusyjne Gry i rozrywka Filmy Galeria zdjęć Wzory dokumentów Przepisy kulinarne Randki ze Strzyżowa i podkarpacia Kamerki online Kalendarz Imprez firmy Strzyżów ogłoszenia Strzyżów Strona główna portalu strzyzowiak.pl
Forum dyskusyjne

Zapraszamy wszystkich do korzystania z forum dyskusyjnego. Staramy się aby każdy użytkownik znalazł coś siebie jaki i również będzie miał okazję dowiedzieć się czegoś nowego. Przypominamy o konieczności stosowania się do regulaminu portalu !!!

 

Forum dyskusyjne > Rozmówki o Twoim Miejscu Zamieszkania > Gmina Strzyżów
Nowy temat · Odpowiedz
Czy Burmistrz wprowadza ograniczenia dla przedsiębiorców?
komuszek
01-09-2013, 12:55:39
[ cytuj ]

Na posiedzeniu Rady Miejskiej w Strzyżowie w dniu 29 sierpnia 2013 roku jednym z punktów programu obrad było przedstawienie przez Burmistrza M. Śliwińskiego, autorskiego, szkodliwego dla przedsiębiorców, i w konsekwencji dla części mieszkańców, projektu uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Strzyżów.

Z treści uchwały wynika, że placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe dla ludności, mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 z wyjątkiem stacji benzynowych, które mogą być czynne całodobowo.

W paragrafie 2 projektu uchwały czytamy, że zakłady gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godziną 6.00 a 24.00. Ograniczenie czasu otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych nie dotyczy dni i nocy, w których są organizowane w tych zakładach zamknięte imprezy okolicznościowe.

W paragrafie 4 umieszczono zapis, że traci moc uchwala Nr XVI/89/95 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 12 grudnia 1995 roku.Pozwoliłem sobie na sesji odnieść się do tego projektu uchwały.

Podaje Państwu pełny tekst wystąpienia.Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni Rady Miejskiej w Strzyżowie. Wcześniejsza uchwała z dnia 12.XII 1995 r. w sprawie określenia godzin zamykania placówek handlu detalicznego prowadzących sprzedaż piwa, napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,55% do 18% alkoholu i zawierających powyżej 18% alkoholu na terenie Gminy i Miasta Strzyżów była zła, dyskryminowała jeden podmiot i miała uchybienia prawne,

Przedstawiana nam dzisiaj nowa, autorska uchwała przygotowana przez Burmistrza jest jeszcze bardziej pokrętna i szkodliwa .Nie zmieniamy starej uchwały tylko dlatego, że funkcjonowała ona w innych realiach gospodarczych i uległa dezaktualizacji ( tak zapisano w uzasadnieniu projektu uchwały). Burmistrz został zmuszony do przypomnienia sobie o starej uchwale, funkcjonującej w sferze publicznej ponad 17 lat, na skutek poddania w wątpliwość jej zapisów przez właściciela nowo powstałego sklepu detalicznego. Właściciel placówki prowadzącej sprzedaż alkoholu usytuowanej niefortunnie w pobliżu Domu Kultury i Ogródka Jordanowskiego uzyskał od radnych i burmistrza licencję ,na sprzedaż alkoholu, ( jest to już czterdzieste zezwolenie na sprzedaż alkoholu w gminie). Poddał on w wątpliwość zapis w starej uchwale o konieczności zamykania jego placówki o godzinie 23.00, co w dużym stopniu godzi w jego prawa do swobody prowadzenia działalności gospodarczej Innym nie mniej ważnym powodem zajęcia się uchwałą z 1995 roku było nagłośnienie tej sprawy w mediach regionalnych. Dodatkowo interwencja w tej sprawie posła Ruchu Palikota Dariusza Dziadzio u Wojewody Podkarpackiego, oraz protesty części społeczeństwa strzyżowskiego, jak i dyskusja na lokalnym forum zdopingowały Burmistrza do zajęcia się bulwersującą sprawą.Komizmu temu groteskowemu wydarzeniu nadaje fakt, że stara uchwala i tak nie była przez przedsiębiorców przestrzegana, a wielu z nich wykorzystując mózg, sprytnie, o zgrozo, zgodnie z prawem ją omijało. Uchwała określała jedynie godziny zamykania a nie określała godzin otwierania placówek. Dotyczyła tylko wybranych przedsiębiorców, właścicieli sklepów z alkoholem, dyskryminując ich wobec innych. Przedsiębiorcy mogli więc zamykać punkty sprzedaży alkoholu o 23.00 a otwierać o 23.01, a stacje benzynowe nie respektowały zapisów od godz. 24.01.

komuszek
01-09-2013, 13:03:17
[ cytuj ]
Cd.

Przedstawiony nam dzisiaj nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy i Miasta Strzyżów ma również uchybienia natury prawnej i społecznej.Ponownie łamie uchwała ustawę o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, wyłącza spod jurysdykcji jeden podmiot(stacje benzynowe, mające mocny lobbing i dobrych prawników), poszerza zaś ilość podmiotów usługowych objętych uchwałą, a więc jest jeszcze bardziej restrykcyjna niż ta z 1995 roku. Takie rozumowanie tematyki prowadzenia działalności gospodarczej oparte jedynie o osobiste przemyślenia p. M Śliwińskiego narazi nas, jeśli uchwalimy ten projekt uchwały, na śmieszność i spotka się z protestami zainteresowanych osób fizycznych jak i prawnych.

Odwoływanie się w uchwale do archaicznego z 1974 r. Kodeksu Pracy w moim odczuciu jest mało przekonywującym argumentem, chyba, że wnioskodawca występuje tutaj w obronie praw pracowniczych(wydłużanie czasu pracy pracownikom), ale tego rodzaju działania leżą w gestii związków zawodowych, Sejmu, a nie gminy. Dodatkowo uchwała R.M., która jest aktem prawa miejscowego, nie może stać ponad zapisami wyższego rzędu.

Nam, samorządowi, radnym powinno zależeć na tworzeniu takich aktów prawa miejscowego, które wspomagać będą rozwój firm, które będą płacić podatki na rzecz gminny, oraz działać na rzecz utrzymania, a nawet zwiększania ilości miejsc pracy a nie wprowadzać dla nich ograniczenia czasu ich pracy.

A to czy pracownik, właściciel placówki handlu detalicznego, zakładu usługowego, zakładu gastronomicznego będzie chciał dłużej pracować , to jest tylko dobrowolna wola i wybór zainteresowanych stron.

Zadaję pytania.


1. W uzasadnieniu projektu uchwały napisane jest, że zaproponowane regulacje są odpowiedzą na wnioski przedsiębiorców i mieszkańców. Jacy właściciele zakładów gastronomicznych, placówek handlu detalicznego i innych zakładów usługowych, zasugerowali panu Burmistrzowi takie zmiany,


2. Czy nie obawiają się Państwo Radni i p. Burmistrz, że podjęcie tej złej uchwały, poszerzonej o kolejne podmioty, spowoduje jeszcze większe sprzeciwy i narazi Burmistrza i Radę Miejską na niepochlebne komentarze, dotyczące braku kompetencji i niewiedzy nie tylko prawnej. Nie upłynie dużo wody w Wisłoku, i w niedługiej perspektywie czasowej znowu będziemy debatować nad kolejnymi zmianami .Mając na uwadze powyżej przedstawione moje wątpliwości, wnoszę o wycofanie tej uchwały.Niestety moje sugestie i obawy nie spotkały się ze zrozumieniem radnych jak i p. burmistrza, nawet nie odpowiedział mi na pierwsze pytanie. Podstawowym i jedynym argumentem p. M. Śliwińskiego za wprowadzeniem nowej uchwały było stwierdzenie, że przygotowując tę uchwałę stara się dbać o dzieci i młodzież, które nie powinny siedzieć po 24.00 w pubach, kawiarniach i restauracjach, lecz przebywać w domach rodzinnych. Dodatkowo, stwierdził, że zmiany maja uniemożliwić omijanie prawa przez przedsiębiorców, jak to czynili w czasie funkcjonowania starej uchwały.W głosowaniu za moim wnioskiem o wycofaniu uchwały zagłosowało 7 radnych, 1 radny się wstrzymał, a 12 było przeciw.
komuszek
01-09-2013, 13:04:21
[ cytuj ]
Na koniec tego cyrku, radni przegłosowali wersję autorską przedstawionej przez burmistrza uchwały. Za było 11 radnych, 4 sprzeciwiło się, a 5 radnych się wstrzymało.

Jakie są konsekwencje przyjęcia tej uchwały dla statystycznego mieszkańca Strzyżowa i gminy. Podam kilka:

-o godz. 24.01 właściciel lokalu gastronomicznego wyprosi swoich gości z pubu, restauracji, chyba, że będzie to wesele, studniówka i inna impreza okolicznościowa. W cywilizowanym świecie lokal otwarty jest do czasu gdy goście chcą zgłaszać zamówienia, płacą i piją za swoje.

-apteki nie powinny prowadzić dyżuru nocnego po 23.00, a więc nie kupimy lekarstwa dla chorego.

-nagła usługa stomatologiczna po 23.00 zakazana.

Inne przypadki niedogodności dla chcących przestrzegać tą uchwałę pokaże życie.
tabaluga
01-09-2013, 13:57:52
[ cytuj ]
chyba sobie jaja robią ?
despero_68
01-09-2013, 15:16:43
[ cytuj ]
niech zaczna ograniczać sobie te wysokie pensje!! a nie ludziom wolnosc wyboru i swobodę działalnosci ,co to za radni co glosuja slepo albo sie wstrzymuja -albo ma sie swoje zdanie albo nie!!! a pomysły p.burmistrza to zasługują na złotą malinę co ten człowiek jeszcze wymyśli!! może jeszcze wspaniali radni dadzą mu nagrode w postaci premi i za iscie nowatorskie i wręcz noblowskie pomysły!! bo podobno za rynek dostał bańke nagrody to za ten pomysł tez mu dajcie!!! trzeba zrobic referendum jak w Warszawie i innych miastach i odwołac i rozliczyć całe towrzystwo wzajemnej adoracji!! bo do końca kadencji jeszcze troche a jeszcze bedą mieszac!! oj bedą!! oni juz chyba nie maja co robić i nie maja poczucia rzeczywistości!! tyle problemów jest do rozwiazania oni żyja chyba w innym wymiarze - napewno w finansowym !!! paranoja!!!
tabaluga
01-09-2013, 15:30:55
[ cytuj ]
zgadzam sie z postem wyżej jak sie nie postawimy to do końca kadencji godzine policyjną wprowadzą w trosce o naszą młodzież tyle tylko co ona moze robić w tym .... strzyzowie!!! pić na rotaśniówkach i drodze krzyżowej gdzie nasza gmina im oświetliła melanżyk
KOBIETA
01-09-2013, 16:59:00
[ cytuj ]
Pomysły naszego burmistrza są coraz ciekawsze...i najlepsze, że zawsze tłumaczy je dobrem dzieci i młodzieży.Pan burmistrz zapomniał, że dzieci i młodzież ma swoich rodziców, którzy są odpowiedzialni za to , co robią po północy ich pociechy. Inna sprawa to to, że nikt nie zabroni pełnoletniemu picia alkoholu, takie jest życie...było, jest i będzie. Władza powinna cieszyć się , że biesiadowanie odbywa się w bezpiecznych lokalach gastronomicznych, a nie np. na Łętowni, gdzie ciemno, brak ławeczek i koszy na śmieci, albo na tej sławnej już drodze krzyżowej, a jakże oświetlonej, na której kwitnie życie towarzyskie także nieletnich... Inna sprawa to ograniczanie możliwości pracy i zarobku.....czy większość radnych to ciemnogród?? powinni może wrócić na chwilę do szkół , bo wydaje się , że tylko oni zwolnieni są z konieczności podnoszenia kwalifikacji, a ich działalność jest warunkowana tylko chęcią przypodobania się władzy.
kasia27
01-09-2013, 19:58:14
[ cytuj ]
Szanowni Państwo,

podjęta uchwała świadczy głównie o tym, że niekompetencja burmistrza jak i jego świty jest porażająca.....otóż głównym tego powodem jest brak odniesienia sie do ustaw państwowocyh a powszechnie wiadomo,że prawo lokalne nie może "stać nad prawem państwowym" - ot hierarchia taka. Nadto w domyśle uchwala zakazuje np choroby po 23...leku bratku w Strzyżowie nie dostaniesz...zatem tak czy inaczej poczekasz do rana i lek wykupisz. Kolejną fajną sprawą poruszoną jest fakt, że dzieci powinny spędzać czas w domu rodzinnym....A gdzie bywają dzieci Pana Burmistrza?? Czy zamyka je w domu wbrew ich woli? czy niepozwala spotykać sie z przyjaciółmi? A po kolejne czy nasza (Jego) gmina jest aż tak bogata że stać ją na zakaz handlu po 24? Jeśli to ma być wspieranie lokalnej przedsiębiorczości - to niezłe jaja sobie robią
Mala
01-09-2013, 20:45:12
[ cytuj ]
A moze pojsc w slady warszawiakow czy mieszkancow innych miejscowosci,ktorzy odwolali swoich rzadzacych? Przeciez "Pan" burmistrz naszego miastka kpi i smieje sie kazdemu w oczy... Co to ma byc?
Strzyzowianka
01-09-2013, 23:12:37
[ cytuj ]
Mala to jest swietny pomysł !!!!
Ostatnie tematy na Forum
Menu
 

 
Informacje
Sonda
Czy parking na rynku w Strzyżowie powinien być płatny?
Nie, to jest bezcelowe.
Tak, ale opłaty są za wysokie
Tak, w końcu jest wolne miejsce!
Pogoda
Wasze opinie o NAS
Administrator zasnął jak niedźwiedź na zimę... strona jest nieaktualizowana. Chyba Mikołaj Administratora ominie w tym roku za ...

Więcej
Wyszukiwane tagi
Kursy walut
 
Ciekawy przepis
Strucla z makiem
Rozczyn i ciasto:2 1/2 dag drożdży1/2 dag cukrumleko2 żółtka1 jajo7 dag cukruskórka cytrynowa50 dag mąkiok. ľ szklanki mlekasól6 ...
Więcej
Ostatnio dodany film
Skecz studnówkowy
Ostatni blog
Dnia 24-09-2020 o godzinie 08:22 użytkownik WojtunJacek dodał wpis na swoim blogu: Sukces zespołu "Stryki i Stryjenki'
Ostatnie komentarze

centrum_dowodzenia_strzyzow

Boks reklamowy

Kalendarz wydarzeń
maj, 2023
pnwtśrczptsbnd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Organizujesz imreze, wystawę lub promocję? Dodaj wpis i wypromuj wydarzenie!

Wizytówki
Reklama
Ciekawe linki
facebook strzyzowiak.pl

Gorąca linia - poinformuj Nas o zdarzeniu Napisz do nas... Wyślij

 

 


 O strzyzowiak.pl  Reklama w Strzyzowiak.pl  Prawa autorskie  Patronat medialny  Współpraca z mediami  Pomoc (FAQ)  Redakcja i kontakt     

Copyright ©2009-2014 strzyzowiak.pl,
Korzystanie z Portalu oznacza akceptacją Regulaminu portalu oraz Polityką prywatności RODO

 

Strona strzyzowiak.pl używa plików cookies i podobnych technologii w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania statystyk. Korzystając z niej zgadzasz się na ich używanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Zamknij